Medzi hlavné aktivity  v roku 2016 možno zaradiť:

 • 13.01.2016 - slávnostné matičné stretnutie pri príležitosti významných výročí viažucich sa na deň 1.január, s pripomenutím si ďalších okrúhlych výročí pripadajúcich na rok 2016
 • 29.01.2016 - Valné zhromaždenie MO MS Lehota
 • 06.02.2016 - Fašiangové zvyky – zabíjačka, sprievod a fašiangová veselica
 • 09.04.2015 - 6. Matičný krojový ples
 • 01.05.2015 - Stavanie Mája - spoluorganizátor
 • 21. - 22.5.2016 - Zájazd Turany a Zvolen, Čičmany, Rajec
 • September 2016 - Matičný športový deň
 • 16.12.2016 - Predvianočné matičné posedenie

Ďalšie aktivity v rámci činnosti profesných sekcií MO MS:

 • Pravidelné spievanie ľudových piesní – každú stredu
 • Pohybové cvičenie pre seniorov v spolupráci s ZO ZZP – 2x týždenne
 • Organizácia matičného klubu mládeže - nedele
 • Turisticko – poznávacie aktivity
 • Zachovávanie a rozširovanie ľudových krojov
 • Podávanie projektov na VUC, OU, MS a iné
 • Spolupodieľanie sa na organizácii kultúrno-spoločenských a športových podujatí v obci
 • V rámci možností zúčastňovať sa na aktivitách MS a DMS