Plán činnosti MO MS Lehota na rok 2017

 • 11.01.2017 - slávnostné matičné stretnutie pri príležitosti významných výročí viažucich sa na deň 1.január, s pripomenutím si ďalších okrúhlych výročí pripadajúcich na rok 2017
 • 28.01.2017 - Valné zhromaždenie MO MS Lehota
 • 25.02.2017 - Fašiangové zvyky – zabíjačka, sprievod a fašiangová veselica
 • 31.03.2017 - Pripomenutie si výročia oslobodenia obce
 • 29.04.2017 - 7.Matičný krojový ples
 • 01.05.2017 - Stavanie Mája - spoluorganizátor
 • 03.06.2017 - Družobné stretnutie Lehota - Turany
 • 01.09.2017 - Pripomenutie 25. výročia dňa Ústavy
 • Október.2017 - Matičný deň v Lehote
 • 15.12.2017 - Predvianočné matičné posedenie

Ďalšie aktivity v rámci činnosti profesných sekcií MO MS:

 • Pravidelné spievanie ľudových piesní – každú stredu
 • Pohybové cvičenie pre seniorov v spolupráci so ZOZZP – 2x týždenne
 • Turisticko – poznávacie aktivity
 • Zachovávanie a rozširovanie ľudových krojov
 • Podávanie projektov na VÚC, OÚ, MS a iné
 • Pripomínanie si významných dní a osobností v rámci Slovenska i obce
 • Spolupodieľať sa na organizácií kultúrno – spoločenských a športových podujatí v obci
 • V rámci možností zúčastňovať sa na aktivitách MS a DMS