Plán činnosti MO MS Lehota na rok 2018

 • 19.01.2018 - Valné zhromaždenie MO MS Lehota
 • 10.02.2018 - Fašiangové zvyky – zabíjačka, sprievod a fašiangová veselica
 • 28.03.2018 - Pripomenutie si výročia oslobodenia obce
 • 21.04.2018 - 8. Matičný krojový ples
 • 01.05.2018 - Stavanie Mája - spoluorganizátor
 • 16.06.2018 - Zájazd Bradlo - Myjava
 • 01.09.2018 - Matičný športový deň mládeže
 • 20.10.2018 - Družobné stretnutie Turany - Lehota
 • 14.12.2018 - Predvianočné matičné posedenie

Ďalšie aktivity v rámci činnosti profesných sekcií MO MS:

 • Pravidelné spievanie ľudových piesní – každú stredu
 • Pohybové cvičenie pre seniorov v spolupráci so ZOZZP – 2x týždenne
 • Turisticko – poznávacie aktivity
 • Zachovávanie a rozširovanie ľudových krojov
 • Podávanie projektov na VÚC, OÚ, MS a iné
 • Pripomínanie si významných dní a osobností v rámci Slovenska i obce
 • Spolupodieľať sa na organizácií kultúrno – spoločenských a športových podujat
 • Podieľať sa na objasňovaní histórie obce
 • V rámci možností zúčastňovať sa na aktivitách MS a DMS