Členmi MO MS Lehota sú:

 • Andrášik Ivan
 • Andrášiková Terézia
 • Mgr. Bednár Jeroným
 • Mgr. Bednárová Jozefína
 • Dičérová Simona
 • Bc. Drábik Štefan
 • Ing. Hlinka Ivan
 • Chlebcová Olívia
 • Chlebcová Terézia
 • Chlebec Rudolf
 • Juhásová Mária
 • Novotná Michaela
 • Ing. Pavel Daniel
 • Pavelová Anna
 • Pavel Juraj
 • Pavel Štefan
 • Pavelová Mária
 • Pavelová Monika
 • Selický Jozef
 • Selický Ondrej
 • Šášik Oto
 • Šášiková Ľudmila
 • Špitálska Andrea
 • Mgr. Hlinková Simona
 • Ing. Špitálsky Michal
 • Štefanovič Jozef
 • Tehlár Emanuel
 • Tehlárová Helena
 • Vindiš Boris
 • Zabák Elemír
 • Zabáková Eva
 • Zárubová Zlatica
 • Zaujec Cyril
 • Zaujec Kamil
 • Zaujecová Edita
 • Zaujecová Gizela
 • Kalúzová Daniela
 • Bako Milan
 • Chlebcová Helena
 • Chmelár František
 • Chmelárová Anna
 • Ing. Kasana Anton
 • Pavelová Margita
 • Petríková Emília
 • Melešová Estera
 • Gála Alexander
 • Vašíčková Valéria
 • Šúnik Štefan
 • Kriváček Radoslav
 • Mgr. Kriváčková Silvia
 • Pavelová Júlia
 • Pavel Vojtech
 • Ing. Mesároš Anton
 • Ing. Mesárošová Oľga
 • Polovcová Magdaléna
 • Koprdová Gizela
 • Petríková Anna
 • Jančovič Peter
 • Chlebcová Gabriela
 • Ing. Nováček Anton
 • Nováčeková Kristína
 • Krupová Margita
 • Kyžňanská Kvetoslava
 • Holčíková Margita
 • Moravčík Urban
 • Kyžňanský Jozef
 • Thuróci Adam
 • Zabák Ľuboš
 • Zabák Tibor
 • Ďurčanská Marta
 • Kinclová Oľga
 • Pekarová Magdaléna
 • Mesároš Ladislav
 • Zabák Lukáš
 • Šášiková Oľga
 • Lukáčová Emília
 • Kečkéšová Eva
 • Bernáth Teodor
 • Bernáthová Angelika
 • Zabák Tomáš
 • Móciková Monika
 • Mócik Peter
 • Dologová Magdalén
 • Nemeš Igor
 • Nemešová Monika
 • Bc. Sklenárová Soňa
 • Domčeková Štefánia
 • Fitterling Angelika
 • Kriška Dionýz
 • Krišková Eleonóra
 • Kriváček Adam
 • PhDr. Kasanová Anna, PhD.
 • Mikulová Andrea
 • Bednárová Kristína
 • Mikulová Veronika
 • Zabáková Paulína
 • Vargová Patrícia
 • Alföldi Lukáš
 • Pavel Ľuboš
 • Šedovič Benedikt 
 • Krišková Tatiana
 • Krišková Emma
 • JUDr. Burda Jozef
 • Burdová Katarína
 • Ilizi Ľubomír 
 • Iliziová Daniela 
 • Burianová Michaela
 • Lahučký Emil
 • Chlebec Daniel
 • Burianová Natália
 • Siváková Helena   
 • Zabák František    
 • Zabáková Otília   
 • Lahučká Alena        
 • Masárčová Barbora
 • Sabo Michal
 • Sabová Irena
 • Pavelová Barbora
 • Gajdoš Eliáš
 • Gajdošová Marta
 • Kečkešová Viera
 • Chlebcová Mária
 • Chlebcová Kristína
 • Cítenyi Daniel 
 • Cítenyiová Magdaléna
 • Železník Andrej
 • Železníková Mária
 • Beluská Marta
 • Beluská Miriam
 • Balla Milan
 • Domček Martin 
 • Lisy Matúš 
 • Jana Sykorová 
 • Mgr. Kriváček Emil
 • Kriváčková Lívia  
 • Ďurčanský Ján 
 • Ballová Jana 
 • Mgr. De Nadai Eva 
 • De Nadai Giulia
 • Chlebec Štefan
 • De Nadai Piergiovany
 • Chňapek Slavomír
 • Chňapeková Radoslava
 • Držík Miroslav
 • Držíková Mária
 • Alföldiová Anna
 • Bako Roman
 • Mesároš Juraj
 • Mesárošová Martina
 • Kriváčková Stela
 • Šavarová Viviana
 • Zaujecová Gabriela
 • Chlebcová Zdenka
 • Bekényi Juraj
 • Ďurka Miloš
 • Domčeková Mária
 • Domček Erich
 • Švecová Anna
 • Švec Jozef
 • Kinclová Sabína
 • Kinclová Martina
 • Bírová Ingrid
 • Bíro Vladimír
 • Bekényiová Katarína