Matičný športovo - spoločenský deň v Lehote

 

Dňa 24.9.2011 zorganizoval MO MS Lehota Matičný športovo- spoločenský deň pre svojich členov a rodinných príslušníkov, Cieľom bolo vytvoriť priestor a podmienky na športové a spoločenské vyžitie sa účastníkov bez rozdielu veku a pohlavia. O akciu bol mimoriadny záujem zo strany členov MO MS a keďže aj počasie bolo priaznivé, bolo možné na športoviskách v areály OŠK Lehota vidieť viac ako 100 zástupcov všetkých generácii a to od 10 do 75 ako spolu súťažia v disciplínach, ktoré im organizátori pripravili. Najmladší súťažili v skoku vo vreci, hádzaní loptičiek do vedra, badbinton, petangu či v hádzaní granátom a kriketovou loptičkou Mladí, doplnení aj zástupcami strednej generácie, si zmerali sily v plážovom volejbale, ďalšia skupina mužov si z chuti zahralo malý futbal ale na svoje si mohli prísť aj ostatní účastníci, či už v hode valčekom na cesto, hode granátom na ciel, v badbintone. Mnohí si, síce väčšinou prvýkrát v živote, osvojili hru v hádzaní petangových gúľ a veľký záujem bol aj o kopanie pokutových kopov. Do športových súťaží sa aktívne zapojili aj hostia podujatia - zástupcovia družobného MO MS Turany, ktorí boli väčšinou viac ako vyrovnanými súpermi domácich. Športová časť dňa bola ukončená záverečným masovým Matičným behom pre zdravie za účasti okolo 60 účastníkov. Spoločenská časť programu prebiehala od 18 tej hodiny v miestom kultúrnom dome, kde bola najskôr vyhodnotená športová časť dňa, po ktorej nasledoval krst dvoj CD – Svadobné ľudové piesne z Lehoty a blízkeho okolia. Potom sa naplno rozbehla ľudová zábava za hudobného doprovodu lehotskej skupiny MENFIS. Prestávky v tanci vyplnili spevy ľudových piesní v podaní lehotských i turianskych matičiarov ale aj vystúpením folklórnej skupiny MO MS Veľké Zálužie. Príchod polnoci znamenal aj ukončenie Matičného športovo-spoločenského dňa v Lehote. Domáci účastníci, ale aj hostia z Turian sa rozchádzali v dobrej nálade a spokojní s vydareným priebehom celej akcie.