Návšteva Uhrovca

 

Miestny odbor Matice slovenskej Lehota v rámci svojich aktivít zameraných na pripomenutie si 150-teho výročia memoranda národa slovenského, okrem iného, zorganizoval dňa 2.júla 2011 pre svojich členov návštevu rodného domu Ľudovíta Štúra v Uhrovci, ktorý je dnes národnou kultúrnou pamiatkou. Matičiari z Lehoty mali možnosť prostredníctvom odborného výkladu pracovníčky múzea i pozornou prehliadkou vystavených exponátov oboznámiť sa so životnými podmienkami a prostredím, v ktorom sa Ľ.Štúr v roku 1815 narodil a vyrastal .Celá expozícia im priblížila životné osudy, dielo a odkaz tohto nášho národovca, politika a spoluzakladateľa spisovnej slovenčiny. Účastníci si tiež pripomenuli, že jeho spolubojovníci a pokračovatelia v boji za národné obrodenie – štúrovci, sa výrazne podieľali na zvolaní prvého celonárodného zhromaždenia slovenského národa dňa 6.6.1861 v Turčianskom svätom Martine.

     Nakoľko v  rodnom dome Ľ. Štúra sa v roku 1921 narodil aj ďalší významný slovenský politik Alexander Dubček, lehotskí matičiari využili príležitosť a so záujmom si pozreli krátky filmový dokument o jeho živote, strastiplnej politickej kariére i smrti.

     Účastníci zájazdu sa na spiatočnej ceste z Uhrovca ešte na krátko zastavili na Jankovom vŕšku, kde si prezreli areál pamätníka SNP, ktorý sa stal symbolom hrdinstva a slávy, ale aj úcty a vďaky všetkým tým, ktorí neváhali položiť aj životy za našu slobodu.

 

     Ďalšia cesta tohto 35-členného matičného kolektívu smerovala do Mníchovej Lehoty, kde sa konal 31. zraz Lehôt a Lhôt z Česka a Slovenska. Tu sa v ľudových krojoch a spevom, v sprievode zúčastnených zástupcov obcí s týmto menom v názve, podieľali na reprezentácii obce Lehota  pri Nitre. V osobitnom vystúpení sa niekoľkým stovkám zúčastnených účastníkov predstavili zaspievaním niekoľkých lehotských ľudových piesní. Všetkých prítomných upútali nielen spevom ale aj krásnymi lehotskými ľudovými krojmi.