70. výročie oslobodenia obce

    Pred 70-timi rokmi dňa 31. marca 1945 bola obec Lehota oslobodená od nemeckých okupantov. Pri tejto príležitosti miestny odbor Matice slovenskej Lehota zorganizoval dňa 29.3.2015 spomienkovú slávnosť za účasti ešte žijúcich pamätníkov a širokej verejnosti.

     Po hymne Slovenskej republiky vystúpili s krátkym kultúrnym programom žiaci ZŠ Lehota. Nasledovala dramatizácia vojnových udalostí v Lehote v réžii Ing. Daniela Pavela a  v podaní mladých matičiarov. Janka Ballová, Barborka Masarčová, Ján Držík, Lukáš Zabák a Adam Kriváček prítomným priblížili, čo sa vlastne počas vojny v Lehote dialo. Túto prezentáciu výrazne podporili , ako komparzisti – vojaci v dobových uniformách a so zbraňami z tej doby Milan Balla, Martin Domček a Tomáš Zabák. O zvukové efekty pripomínajúce nálety, bombardovanie a boje na bojiskách sa postarali Martin Sivák a Radoslav Kriváček.

     V ďaľšej časti programu bola, za prítomnosti autora / Ing. Daniel Pavel / a vydavateľa / Pavol Deglovič/, uvedená do života , v rámci projektu MO MS Lehota, publikácia „ Druhá svetová vojna v Lehote“, v ktorej je podrobne zadokumentovaná situácia a podmienky života občanov obce v období druhej svetovej vojny. Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

     Po vystúpení matičného speváckeho súboru s tématicky ladenými piesňami si všetci prítomní uctili pamiatku občanov Lehoty ,padlých v období druhej svetovej vojny, položením venca k pamätníku padlých v Lehote.

     Na záver podujatia si účastníci spomienkovej slávnosti spoločne zaspievali pieseň „ Kto za pravdu horí“.