Fašiangy v Lehote

     Ani sme sa nenazdali a vianočnú atmosféru nahradilo obdobie fašiangov  t.j. čas ľudových zábav spojených s bohatým jedlom, pitím a veselou náladou.

     V Lehote sa už opäť stáva tradíciou, že na záver fašiangov sa organizujú akcie, ktoré ľuďom toto obdobie pripomínajú. Aj v tomto roku OÚ Lehota a MO MS Lehota zorganizovali dňa 14. februára spoločnú akciu „ Fašiangy v Lehote“.

     Už od skorých ranných hodín skupina matičiarov, za výraznej technickej pomoci pracovníkov OÚ, pripravovala lehotské zabíjačkové špeciality, bez ktorých si nie je možné fašiangy ani predstaviť.

     Ďalšia skupina matičiarov organizovala fašiangový sprievod po obci. Zraz masiek a ostatných účastníkov sprievodu bol pred kultúrnym domom, odkiaľ celý viac ako 70-členný sprievod vyprevadil na cestu osobne starosta obce. Fašiangový sprievod v dobrej a veselej nálade, za zvukov harmoniky a spevom ľudových piesní, prešiel postupne ulicami Školská, Šenkovská, Hulín, Horný koniec, Párovce, Kaplonská až po Starú horu a naspäť do kultúrneho domu. Po ceste ich povzbudzovali mnohí spoluobčania a niektorí ich dokonca aj pohostili, prípadne nabalili rôznymi fašiangovými špecialitrami

     Fašiangové oslavy pokračovali v kultúrnom dome, kde pre širokú verejnosť pripravil matičný súbor, ako už tradične, predstavenie „ Pochovanie basy“. Viac ako 150 prítomných  sa viackrát z chuti zasmialo a zabavilo na obrade plnom plaču, smiechu, spevu ale i žartovných kázní  a scén účinkujúcich .

     Na záver basa a celý smútočný sprievod, za zvukov piesne „ S pánom bohom“. opustila priestory kultúrneho domu, čo symbolizovalo koniec  zábavy, utíchnutie hudobných nástrojov  a nástup obdobia pôstu.

     Potom už nasledovalo neformálne fašiangové posedenie prítomných občanov spojené s ochutnávkou zabíjačkových špecialít, dobrého vínka a spevom pekných ľudových piesní.