Matičné predvianočné posedenie

 
 

Už tradične poslednou spoločnou akciou lehotských matičiarov býva matičné predvianočné posedenie, ktoré pre svojich členov zorganizoval MO MS Lehota dňa 11.12.2015 v priestoroch kultúrneho domu. Zišlo sa na ňom 70 členov, ktorí si v krásnom slávnostne vyzdobenom prostredí pripomenuli blížiace sa vianočné sviatky. O vianočnú atmosféru sa postarali samotní prítomní spoločným zaspievaním piesne Tichá noc a rozsvietením vianočného stromčeka. Potom všetkých privítal a poďakoval za vykonanú prácu počas roka predseda MO MS Daniel Pavel a zároveň všetkým zaželal šťastné a veselé Vianoce, veľa zdravia, šťastia, pokoja a úspešný vstup do nového roka 2016. Nasledoval prípitok vianočným punčom a dobrým vínkom, ochutnávka vianočných špecialít z vlastnej produkcie prítomných matičiarok a voľné neformálne, priateľské diskusie, prerušované spevom lehotských ľudových piesní pri harmonikovom sprievode Antona Nováčka. Na príprave a dobrom priebehu akcie sa podieľali Eva Zabáková, Anna Pavelová a Terézia Andrášiková, ktorým patrí poďakovanie.