Novoročné stretnutie

 
Výbor MO MS zorganizoval dňa 7.januára 2015 tradičné novoročné matičné stretnutie, na ktorom si viac ako 60 prítomných pripomenulo 22. výročie vzniku SR ako aj ďaľšie výročia pripadajúce na rok 2015 – 70-te výr. ukončenia 2.svetovej vojny i oslobodenia obce Lehota, 95. výr. podpísania Trianonskej zmluvy, 200. výr. narodenia Ľ.Štúra a ďaľšie. Prítomným sa osobne prihovoril aj starosta obce p.Milan Chmelár.