Stavanie mája

 

Už tradičné stavanie obecného mája v Lehote organizačne, materiálne i programovo v tomto roku opäť zabezpečil MO MS. Mladí matičari pod vedením Milana Ballu zabezpečili a pripravili na postavenie pekný, 14 metrov vysoký, strom. Dievčatá pod vedením Michaely Novotnej strom nielen vyzdobili, ale pripravili aj pekný kultúrny program počas stavania mája. Ten ocenilo potleskom aj viac ako 200 prizerajúcich sa detí, mládeže i občanov obce strednej a staršej generácie.

Najväčší potlesk prítomných sa však ozval, keď sa mládencom, posilnených o niekoľkých starších, podarilo máj postaviť a zakotviť. Tohtoročným prekvapením bolo, že na vrcholci mája, na podnet mladých matičiarov, viala slovenská zástava. Na záver podujatia starosta obce zorganizoval majáles pri živej hudbe, na ktorom sa mnohí z účastníkov stavania mája zúčastnili a primerane sa aj zabavili.