6. Matičný krojový ples

 

     Miestny odbor matice slovenskej naďalej pokračuje vo svojej činnosti v udržiavaní a prezentácii ľudových tradícií, zvykov, krojov a piesní. Veľmi vhodnou príležitosťou k tomu býva už tradične matičný krojový ples. Jeho 6. ročník lehotskí matičiari zorganizovali, s finančnou podporou OÚ Lehota, dňa 9. apríla 2016 v priestoroch kultúrneho domu, ktorý celý vyzdobili ľudovými krojmi, výšivkami a predmetmi bežnej potreby, pripomínajúce účastníkom časy už minulé.

Pre viac ako 110 priamych účastníkov, samozrejme všetkých v ľudovom kroji, bola pripravená chutná strava, občerstvenie, kultúrny program a zábava pri hudbe.

Medzi účastníkmi plesu, okrem lehotských matičiarov, boli aj starosta Lehoty Milan Chmelár, starosta Lužianok Jozef Bojda, poverená riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre Michaela Karáčová, občania obcí Veľké Zálužie, Jarok, Slažany, Kynek a tiež lehotskí rodáci dlhodobo žijúci v Strašiciach v Českej republike.

Po slávnostnej zvučke Matice slovenskej a otvorení plesu predsedom MO MS Danielom Pavelom a starostom obce Milanom Chmelárom, sa prítomným v kultúrnom programe predstavili tancami s Tekova a Šariša členovia folklórneho súboru Rocháň zo Slažian.

Potom už nasledovala skutočná ľudová zábava, keď o dobrú náladu sa postarala hudobná skupina ManFis z Lehoty, ale aj harmonikári Anton Nováček a Emil Lahučký, ktorí svojím hudobným sprievodom pritiahli do spevu krásnych ľudových piesní všetkých prítomných.

Vyvrcholením programu bol ťah tomboly. Cien bolo dosť a skoro pri každom stole sa mohli účastníci potešiť z výhry a pri niektorých aj niekoľkokrát.

Ľudová zábava pri hudbe, ktorú si všetci pochvaľovali, pokračovala nerušene až do skorých ranných hodín, kedy sa účastníci plesu, hoci ťažko, rozchádzali v dobrej nálade a pohode, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch.