71. výročie oslobodenia obce Lehota

 

    V predvečer 71. výročia oslobodenia obce Lehota zorganizovali dňa 30. marca 2016 Obecný úrad Lehota a MO MS Lehota spomienkové stretnutie občanov pri pomníku padlých.

Viac ako 50 účastníkov stretnutia vzdalo hold vojakom ČA, ktorí sa zaslúžili o oslobodenie obce Lehota od nemeckých okupantov dňa 31.3.1945 a tiež si minútou ticha uctili pamiatku 27 červenoarmejcov padlých pri oslobodzovaní obce, ako aj 12 spoluobčanov, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny.

Členovia matičného speváckeho súboru na úvod zaspievali pieseň „ Keď som na stráži stál“. Po príhovoroch starostu obce a predsedu MO MS , starosta obce , zástupkyňa starostu obce a predseda MO MS položili k pamätníku padlých kyticu kvetov a zapálili symbolické kahance.

Na záver všetci prítomní spoločne zaspievali pieseň „ Kto za pravdu horí“.