Matičné predvianočné stretnutie

 

Výbor MO MS každoročne organizuje pre svojich členov matičné predvianočné posedenie. Po naplnení celoročného programu aktivít majú členovia možnosť v príjemnej predvianočnej atmosfére posedieť, spolu podiskutovať a zabaviť sa.

     Tak tomu bolo aj 16.decembra 2016, kedy sa viac ako 80 lehotských matičiarov stretlo v miestnom kultúrnom dome, v slávnostne vyzdobených priestoroch a spoločne si pripomenuli blížiaci sa čas vianočný.

     Na úvod v kultúrnom programe zaspievali niekoľko vianočných piesní žiaci 3. ročníka ZŠ v Lehote a mladá matičiarka Natália Burianová s harmonikovým sprievodom Antona Nováčeka. Všetci prítomní si potom spolu zaspievali pieseň „ Tichá noc“.

     Nasledovalo voľné, neformálne posedenie pri tradičnom vianočnom punči a dobrom vínku spojené s ochutnávkou vianočných špecialít rôzneho druhu, vyrobených prítomnými matičiarmi. Všetci si pochutnali na výborných medovníkoch, vianočných zákuskoch, sladkom i slanom pečive a iných špecialít.

     Dobrá nálada vyvrcholila spevom krásnych ľudových piesní. Účastníci stretnutia sa rozchádzali s prianím šťastných a veselých vianočných sviatkov.