Matičný deň v Lehote

 

Výročie oživotvorenia svojej činnosti si Miestny odbor Matice slovenskej pravidelne pripomína počas matičných dní v mesiaci október. Tak tomu bolo aj v tomto roku, keď v sobotu 8.októbra zorganizoval niekoľko akcií športového a kultúrno-spoločenského charakteru.

     Dopoludnia sa uskutočnil v areáli OŠK 2. ročník matičného stolnotenisového turnaja, s finančnou podporou MS, v ktorom sa do súťaženia zapojilo 40 účastníkov v 8-mych vekových kategóriách. Potešujúce je, že popri starších „pingpongistoch“, využili možnosť zabojovať o hodnotné vecné ceny aj súťažiaci z radov detí a mládeže. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali Matúš Hrnčiar, Giulia De Nadai, Barbora Masarčová, Patrícia Vargová, Matúš Lisy, Dušan Zabák, Oľga Mesárošová a Milan Bako. Podujatie malo veľmi dobrú úroveň, počtom účastníkov výrazne prevýšilo minuloročný 1. ročník a zvýšený záujem a spokojnosť súťažiacich dáva predpoklad úspešnosti aj ďaľšieho ročníka.

Foto. Matúš Lisy

     V kultúrno-spoločenskej časti programu v miestnom kultúrnom dome,ktorú otvoril a hostí privítal predseda MO MS Lehota Ing. Daniel Pavel, sa viac ako 100 účastníkov mohlo započúvať do spevu krásnych piesní alebo sa zamyslieť, či dokonca zasmiať na satiricky podanom divadelnom predstavení.

     Nakoľko lehotskí matičiari privítali medzi sebou vzácnu matičnú návštevu srbských Slovákov, prítomným sa predstavili v spoločnom programe. Na jeho začiatku a tiež na konci spevácky súbor MO MS Lehota v ľudových krojoch zaspieval niekoľko národných a ľudových piesní. Medzi týmito speváckymi vystúpeniami vystúpili srbskí matičiari. Členovia divadelnej sekcie Slovenského kultúrneho centra P.J.Šafárika z Nového Sadu sa predstavili s divadelným predstavením „ BOS TAURUS“ ( vo voľnom preklade Krava) na motívy poviedky M.Kukučína „Rysavá jalovica“. Pútavou a žartovnou formou, v krásnej čistej slovenčine, sa pokúsili divákom priblížiť život na súčasnej dedine  na srbskom vidieku, prevažne obývanej ľuďmi so slovenskými koreňmi. Predstavenie sa stretlo s veľkým úspechom u divákov, ktorí hercov často odmeňovali potleskom. Medzi hosťami podujatia bola zástupkyňa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Mgr. Art. Milina Sklabinski, starosta obce Lehota Milan Chmelár, predseda KR MS Nitrianskeho kraja Mgr. Ľubomír Kleštinec a predsedníčka MO MS Veľké Zálužie Gabriela Pavelová.

     Stretnutie sa končilo neformálnym spoločným posedením všetkých účinkujúcich a hostí spojeným s občerstvením, počas ktorého si nielenže navzájom vymieňali skúsenosti, nadväzovali kontakty a priateľstvá, ale si spolu aj zaspievali krásne slovenské ľudové piesne, ktoré sa stále spievajú aj medzi srbskými Slovákmi.

     Sprievodnou akciou tejto časti programu bola výstava umeleckých diel Williama Caceresa, ktorý pochádza z Ekvádoru a v súčasnosti pôsobí v Nitre a v okolí.

     Na záver môžeme skonštatovať, že tohtoročný matičný deň v Lehote splnil a vo viacerých oblastiach aj prekročil očakávania nielen organizátorov, ale aj priamych účastníkov a určite sa stane impulzom k organizovaniu podobných akcií aj v budúcnosti.

Foto . Tivadár Bernáth

 

                                                                                                         Bc. Milan Balla