Turany - družobné stretnutie

 

V predposledný májový víkend / 21.-22.5.2016/ do 30 členov MO MS Lehota absolvovalo dvojdňový zájazd do Turian. Tu družobný partner MO MS Turany zorganizoval už šieste družobné stretnutie turianskych a lehotských matičiarov s bohatým programom.

Účastníkov stretnutia hneď po príchode osobne privítali primátor mesta Turany p. Miroslav Blahušiak a predseda MO MS p. Ľubomír Liskaj. Primátor mesta vo svojom príhovore Lehoťanov srdečne privítal, prvýkrát už v meste Turany, vyzdvihol úroveň a kvalitu našich družobných vzťahov a priblížil atmosféru okolo procesu schvaľovania štatútu „ Mesta Turany“.

V rámci programu stretnutia lehotskí matičiari absolvovali turistickú túru na Šútovský vodopád, najvyšší v Malej Fatre, ktorý má celkovú výšku 38 m a nachádza sa v nadmorskej výške 830 m asi 4 km od obce Šútovo / to je však asi vzdušná vzdialenosť/. Napriek tomu, že skutočná vzdialenosť po turistickej trase od parkoviska autobusu bola viac ako 5 km, účastníci, aj keď niekedy s problémamy, zvládli tento výstup a odmenou im boli nezabudnuteľné chvíle a pocity priamo pri, ale aj pod vodopádom. Ani cesta naspäť nebola ľahká, ale po jej zvládnutí, nakoniec všetci konštatovali, že to bol zážitok, ktorý im zostane na celý život.

Turianski hostitelia umožnili lehoťanom aj prehliadku turianskeho múzea, v ktorom bolo možné vidieť históriu Turian po všetkých stránkach, čo bolo veľmi zaujímavé a inšpirujúce a mnohí si kládli otázku „ Lehota by nemala mať svoje múzeum, alebo aspoň izbu-dom ľudových tradícií ?“.

V spoločensko-kultúrnej časti programu hostitelia zabezpečili výdatnú a kvalitnú stravu a občerstvenie a o kultúrny zážitok a dobrú náladu sa starali výborný disdžokej a harmonikár, aj v Lehote známy, Daniel Zemančík. Všetci spoločne si zatancovali a zaspievali krásne ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska. Pri lúčení sa už všetci tešili na ďaľšie spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční na budúci rok zase v Lehote.

Účastníci zájazdu počas cesty do Turian a naspäť absolvovali aj ďaľšie poznávacie aktivity. Navštívili historické mesto Banská Štiavnica, monumentálne rezbárske dielo „Slovenský betlehem“ v Rajeckej Lesnej a rázovitú obec Čičmany.