Spomienkové stretnutie k výročiu oslobodenia obce

 

  Veľkonočný týždeň v tomto roku pripadol presne na tie isté dni ako v roku 1945, kedy práve na „Bielu sobotu“ 31.marca oslobodila Červená armáda našu obec od nemeckých okupantov.

     MO MS Lehota si tieto chvíle každoročne pripomína a tak tomu bolo aj tento rok. Dňa 28. marca, v spolupráci s obcou Lehota, zorganizoval spomienkové stretnutie občanov, ktorého sa zúčastnilo viac ako 50 matičiarov i ďaľších občanov obce.

     Spevácky súbor MO MS na úvod zaspieval hymnu SR, po ktorej naša členka Jana Ballová predniesla báseň „Padlým hrdinom“. Starosta obce Milan Chmelár vo svojom príhovore pripomenul prítomným priebeh oslobodzovacích bojov ako aj obete na strane ČA, keď za oslobodenie obce položilo život 27 sovietskych vojakov. Spomienku venoval aj občanom obce, ktorí v tejto dobe pri rôznych situáciách prišli o život.

     Následne starosta obce a predseda MO MS položilivence vďaky k pomníku padlých i k pamätnej tabuli na kultúrnom dome.

     Na záver spevácky súbor MO MS zaspieval niekoľko tématických piesní.