Stavanie mája

 

     V posledných rokoch sa stalo už tradíciou, že na prvého mája miestny odbor Matice slovenskej, v spolupráci s obcou Lehota, stavia obecný máj.

     Jeho postaveniu však predchádzala dlhšia príprava. Už týždeň dopredu si boli mládenci, pod vedením Milana Ballu ml., obzrieť a vybrať vhodný strom. Niekoľko dní pred stavaním, ho zoťali a na vlastných pleciach preniesli na miesto určenia. Tam strom, použitím obojručných nožov (porízov), ošúpali z kôry, aby do aktu stavania, stihol vyschnúť.

     Deň pred stavaním rozbehli svoje aktivity aj dievčatá, ktoré pod odborným dohľadom Michaely Novotnej a s výrazným prispením Matúša Lisyho, pripravili veniec a výzdobu na máj.

     V podvečer 1. mája došlo nakoniec k stavaniu mája. Mládenci očistený strom vyniesli na priestranstvo pred kultúrnym domom, dievčence v ľudových krojoch priniesli krásne vyzdobený veniec, ktorý mládenci zavesili pod vrcholec stromu, pričom nezabudli zavesiť aj symbolickú fľašku .

     Nastal očakávaný moment stavania. Mládenci, s odbornou a fyzickou podporou starších, použitím rebríkov a lán, ľahko a rýchlo máj postavili, čomu sa prizeralo viac ako 120 prítomných občanov, medzi ktorými bolo aj veľa detí a mládeže. Je potešiteľné, že do stavania a prípravy sa zapojilo viac ako 30 mladých ľudí, čo ešte zvýraznila desiatka mládežníkov v lehotských ľudových krojoch.

     Možno konštatovať, že aj tohtoročné stavanie obecného mája bolo vítaným kultúrno-spoločenským podujatím, ktoré napomáha zachovávať ľudové tradície a šíriť ľudovú kultúru v obci.