1. výročie oživotvorenia MO MS

 

V pondelok 24.10.2011 sa v Lehote uskutočnilo slávnostné Matičné stretnutie pri príležitosti 1. výročia oživotvorenia MO MS Lehota za účasti bezmála stovky členov, sympatizantov, podporovateľov a mnohých hostí zo spoločenského i matičného prostredia.

     Predseda MO MS Lehota Ing. Daniel Pavel vo svojom príhovore pripomenul históriu matičnej činnosti v obci, okolnosti podporujúce oživotvorenie miestneho odboru i podmienky na jeho činnosť v prvom roku činnosti. Že oživotvorenie malo zmysel a opodstatnenosť, dokazuje veľký záujem mladých i starších o členstvo a prácu v MO MS, keď po roku činnosti miestny odbor eviduje 91 členov. Konštatoval tiež, že MO MS poskytuje priestor pre široký okruh aktivít pre rôzne vekové kategórie členov a propagáciou svojej činnosti sa podieľa na reprezentácii aj obce Lehota i Nitrianskeho regiónu. Poďakoval za finančnú podporu i vytvorené podmienky na činnosť obecnému úradu i obecnému zastupiteľstvu Lehota, za spoluprácu miestnym spoločenským organizáciám ako aj za spoluprácu a podporu D MS v Nitre a partnerským MO MS z blízkeho okolia.

     V ďalšej časti programu členovia výboru prezentovali celoročnú činnosť slovne i s použitím fotogalérie a videoukážok a to na vybraných akciách a aktivitách. Nebolo ich málo, ale za zmienku určite stoja: Matičný krojový ples, pochovávanie basy, stavanie Mája, oslavy Dňa Ústavy SR, Matičný športovo-spoločenský deň, zájazdy  na Bradlo a do Uhrovca, družobné stretnutie s MO MS Turany a i. Zo svojich aktivít vydal 5 DVD a 2 CD so svadobnými ľudovými piesňami z Lehoty a blízkeho okolia, ktoré naspieval spevácky súbor MO MS Lehota.

     Aktivity a činnosť MO MS Lehota v prvom roku  jeho činnosti ocenila vo svojom príhovore aj p. riaditeľka D MS v Nitre Ing. Mária Miháliková, popriala mu veľa úspechov v ďalšej činnosti a vyslovila prianie a očakávanie, že sa stane pevnou súčasťou matičného hnutia nielen v regióne, ale i na Slovensku.

     V kultúrnej časti matičného stretnutia sa spevom národných piesní a veselým zábavným programom predstavil FS MO MS Čakajovce, ktorý aj touto formou vyjadril podporu oživotvorenému MO MS Lehota a ústami jeho vedúcej a predsedníčky MO MS Čakajovce Mgr. G. Horváthovej vyjadril presvedčenie o ďalšej dobrej vzájomnej spolupráci.

     Na záver tohto slávnostného Matičného stretnutia v Lehote všetci prítomní zaspievali hymnu MS „ Kto za pravdu horí „.