Matičiari v Martine

 

     MO MS Lehota zorganizoval v dňoch 2.-3.júna 2012 , v zmysle plánu činnosti na rok 2012, dvojdňový zájazd do Martina, Turian a na Oravu. Prvou z viacerých akcií, plánovaných  počas Roka Matice slovenskej, bola návšteva pamätných matičných miest v Martine. Odborný, kvalifikovaný a pútavou formou vykonaný výklad ochotne urobil Mgr. Daniel Zemančík – riaditeľ Krajanského múzea MS. Lehotskí matičiari postupne prešli všetky pamätné matičné miesta v Martine, pri ktorých sa hlbšie oboznámili s históriou príprav, vzniku a činnosti Matice slovenskej až po súčasnosť. Táto časť vyvrcholila položením kytice kvetov k pamätníku „Memoranda národa slovenského“, ktorou si 35 zástupcov MO MS Lehota uctilo všetkých tých, čo v dňoch 6.-7.júna 1861 na zhromaždení v Martine položili základy vzniku Matice slovenskej. Po prehliadke  centra mesta pokračoval program návštevou múzea J.C.Hronského, kde Mgr.Zuzana Pavelcová prítomných oboznámila so životom a prácou správcu MS v rokoch 1940 – 1945, ako aj jeho pôsobení v emigrácii. Poslednou zastávkou v Martine bola návšteva Národného cintorína, miesta posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského matičného, politického, kultúrneho a spoločenského života.

     Potom sa účastníci zájazdu presunuli do neďalekých Turian, kde v rámci družobného stretnutia, po oficiálnom prijatí u p. startostu obce, absolvovali športový, kultúrny a spoločenský program, ktorý, pre nich po všetkých stránkach na vysokej úrovni, pripravil a zabezpečil MO MS Turany. Jeho predseda JUDr. Ľubomír Liskaj s ostatnými členmi sa postarali o výbornú atmosféru a náladu počas celého stretnutia, za čo si vyslúžili uznanie a slová chvály od Lehoťanov.

     Druhý deň zájazdu bol venovaný poznávaniu histórie regiónu Orava. Najskôr jeho účastníci navštívili jeden z najkrajších zachovaných hradov na Slovensku – Oravský hrad., kde sa v rámci odborného výkladu oboznámili s históriou jeho budovania, rozvoja  a jeho významu pre región a Slovensko v jednotlivých dejinných obdobiach.

     Vyvrcholením programu zájazdu bola návšteva „Múzea oravskej dediny“ v Zuberci, umiestnenom v prekrásnom prostredí v podhorí Roháčov, predstavujúce život a prácu  obyvateľov tohto regiónu v minulosti.

     Fyzicky možno trochu unavení, ale na duchu a vedomostiach bohatší a hlavne spokojní po všetkých stránkach, sa lehotskí matičiari v nedeľu vo večerných hodinách  vrátili domov.