Matičný deň

 

 

     V Lehote pri Nitre Miestny odbor Matice slovenskej zorganizoval v sobotu dňa 27.10.2012 v miestnom kultúrnom dome  MATIČNÝ DEŇ pri príležitosti 2. výročia svojho oživotvorenia. V popoludňajšej časti programu, na ktorú bol voľný vstup pre členov i nečlenov, pripravil výstavu maliarskych, fotografických a rezbárskych prác svojich členov. Krásnymi obrazmi v rôznych maliarskych štýloch sa prezentovali Alan Dolog a Ing. Jana Geršiová. Návštevníci pri väčšine z nich vyslovovali slová chvály a uznania a dokonca niektoré už počas výstavy zmenili majiteľa. Umeleckými fotografiami zaujali a upútali vystavovatelia Peter Jančovič, Alan Dolog a Teodor Bernáth, ktorý zároveň výstavu obohatil o nádherné drevorezby z hudobnou a folklórnou tématikou. Záujem o výstavu predbehol očakávania organizátorov i vystavovateľov. Výstava tohto druhu sa v obci uskutočnila, zásluhou MO MS, po prvýkrát.

     Druhá časť bola určená pre členov MO MS Lehota a začala o 18,30 hod. krstom publikácie „ Druhá ľudová svadba v Lehote vo zvykoch a tradíciách zo začiatku 20. storočia“ , ktorú spracoval Ing. Daniel Pavel a vydal MO MS Lehota s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a ďaľších viacerých sponzorov. Večerný program pokračoval premietnutím celovečerného filmu z tejto svadby, ktorej nacvičenie a predvedenie v roku 2010 organizačne zabezpečila ZO ZZP v Lehote. Všetci prítomní si tak mohli po viac ako 2 a pol roku zaspomínať a pripomenúťtúto krásnu akciu, ktorá dala vlastne aj impulz k oživotvoreniu činnosti MO MS Lehota.

     Na záver , počas spoločenského posedenia, si do 80 členov MO MS a hostí pri malom občerstvení zaspomínalo na rôzne príhody, udalosti a historky z prípravy a priebehu tohto predstavenia ľudovej svadby v Lehote, neformálne podiskutovali a samozrejme si aj zaspievali pri harmonikovom sprievode Ing. Antona Nováčka.

     Účastníci sa rozchádzali v dobrej nálade so slovami uznania na celú organizáciu a priebeh tohto Matičného dňa a už sa tešili na ďaľšie matičné stretnutia či už pri pohybovom cvičení, spievaní, turistike, tanci príp. iných pripravovaných akciách.