Pochovávanie basy

 

Miestny odbor Matice slovenskej, v spolupráci so zväzom zdravotne postihnutých, zorganizoval v posledný fašiangový deň, t.j. v utorok 21.februára 2012, v miestnom kultúrnom dome fašiangovú veselicu, ktorej vrcholom bolo symbolické pochovávanie basy. Toto predstavenie v naštudovaní folklórneho súboru MO MS Lehota si mala možnosť pozrieť po dlhšom čase aj široká verejnosť. A záujem bol veľký. Predstavenie 50 členného súboru s obdivom a uznaním sledovalo viac ako 120 divákov z obce, ale i z blízkeho okolia. Po doznení tanečných melódií v podaní hudobnej skupiny MENFIS sa prítomným prihovorila Michaela Novotná, ktorá v krátkosti pripomenula fašiangové zvyky a tradície, vyvrcholenie ktorých symbolizovalo pochovávanie basy na obdobie pôstu, čo v praxi znamenalo, že celých 40 pôstnych dní až do Veľkej noci sa nekonali zábavy pri muzike. Potom už nasledoval obrad pochovávania basy. Po príchode smútočného sprievodu sa začal pohrebný obrad, počas ktorého početný súbor ochotníkov v krojoch, v pásme žartovných scén a pesničiek, pochovali hudobný nástroj – basu. Všetci účinkujúci výborne zvládli svoje úlohy. Najväčší obdiv u divákov si získal, výborne zvládnutou úlohou farára, Peter Jančovič, ale i ďalší, čoho dôkazom bol aplauz a slová uznania po skončení predstavenia. Výborná nálada a atmosféra počas veselice ako aj spokojnosť prítomných so samotným predstavením potvrdzujú opodstatnenosť a zmysluplnosť pripomínania si a oživovania ľudových zvykov a tradícií s cieľom vracať do života bežných ľudí nielen hodnoty uznávané našimi predkami, ale aj priestor  pre ľudové kroje, tance, spevy a družné stretávanie sa. A toto je jedným zo základných cieľov činnosti MO MS Lehota.