Stavanie mája

 

         MO MS lehota znovu po roku zorganizoval peknú akciu – stavanie mája, ktorou tak svojim členom, ako aj ostatným občanom obce opäť pripomenul krásne ľudové zvyky a tradície. Starší si pri tejto príležitosti, aj keď s nostalgiou, radi spomínajú na podobné chvíle z ich mladosti a mladí, aj keď len pozvoľna, sa začínajú o túto tému stále viac zaujímať. A treba hneď v úvode poznamenať, že zápas o myslenie a postoje mladých k ľudovým zvykom a tradíciám nebude jednoduchý a rýchly. Skôr to môžeme nazvať pretekom na dlhé trate a preto treba vyzdvihnúť a oceňovať aj dielčie úspechy v tejto oblasti s vierou, že tieto snahy nakoniec nájdu odozvu a podporu v širokej vrstve mladšej generácie. Tak tomu bolo aj v krásnom, slnečnom nedeľnom popoludní dňa 29.apríla 2012, keď sa členovia MO MS, bez rozdielu veku, stretli pred miestnym kultúrnym domom a nielen sebe, ale aj mnohým prizerajúcim sa, predviedli program stavania mája. Vlastnému programu predchádzalo vybratie vhodného stromu, jeho zoťatie, prinesenie mládencami na vlastných pleciach zo vzdialenosti 5 km a očistenie stromu od kôry, čoho sa zúčastnilo 10 mládencov pod vedením mladých členov MO Štefana Drábika a Borisa Vindiša. Súčasťou oficiálneho programu bola výroba venca a jeho výzdoba spolu s vrcholcom stromu, nad čím dozerali p.Mária Juhásová a p Jozef Štefanovič a napomáhali dievčatá vedené Bc. Simonou Špitálskou. Počas nesenia vyzdobeného venca a mája na miesto stavania, zaspieval spevácky súbor MO MS niekoľko starších lehotských  ľudových piesní. Tradície a zvyky stavania mája v príhovore prítomným priblížila členka MO MS Adriana Kalúzová, ktorá zároveň účastníkom akcie pripomenula národnú slávnosť na hrade Devín, ktorú organizovala Matica slovenská práve v tento deň s cieľom uctenia si pamiatky našich vierozvetcov sv. Cyrila a Metoda, ako aj výstupu Ľudovíta Štúra a jeho družiny na hrad Devín.

     Potom už prišiel na rad vrchol programu a to vlastné stavanie mája. Mládenci vlastnými rukami, za pomoci rebríka a lana, postavili krásne vyzdobený, viac ako 15m vysoký, máj, ktorý v centre obce bude po celý májový mesiac pripomínať obdobie lásky, radosti a veselosti.

     Všetci prítomní si spolu so speváckym súborom MO MS zaspievali pieseň „ Máj, máj, máj,...“ a pokračovali v družnej a veselej nálade až do neskorých nočných hodín.