Turistika

Matičiari z Lehoty pri Nitre v rámci športovej sekcie rozšírili svoju činnosť o turistické a poznávacie aktivity a to, pod vedením p. Alana Dologa. Prvou z týchto aktivít bola  prechádzka po extraviláne obce. Členovia MO MS- prisťahovalci získali prehľad o histórii obce, miestnych názvoch, zaujímavých  historkách a niektorí členovia MO pri príležitostných zastávkach pripravili pre účastníkov milé občerstvenie.  Prechádzku ocenili aj starí Lehoťania, lebo si na nej osviežili vedomosti, porozprávali príbehy...bolo to sympatické podujatie!

     Organizovanosť v skupine je voľná, pre toho, kto si na čo trúfa, či ho tá ktorá akcia zaujíma a či má čas sa zúčastniť. Akcie sa usporadúvajú pre členov a sympatizantov MO MS Lehota.

     Ako keď padne kameň do vody a vzďaľujú sa kruhy vĺn, sme sa rozhodli postupne poznávať najprv naše najbližšie okolie. Poznávať našu históriu, bylinky, huby, a samozrejme navštevovať pamätné miesta našej slovanskej minulosti. Najmä tu cítime potrebu organizovať podujatia príťažlivo, zaujímavo a poučne.

V tomto duchu sa niesla aj ďalšia aktivita keď skupina Lehoťanov zamierila na Starý hrad Zvolen, či tiež Pustý hrad, ktorého  sláva rastie s pokračujúcim archeologickým výzkumom, ktorý začal jeden z našich najlepších archeológov, už nebohý PhDr. Václav Hanuliak. Výstup na hrad predstavuje prekonanie pozvoľného prevýšenia len 300 m pekným a zaujímavým lesnatým svahom , na pohodlnom chodníku sú rozmiestnené lavičky a informačné tabule. Celý vrch je očistený od stromov, preto poskytuje prekrásne výhľady na okolie 360 stupňov. Mohutné opevnenie, obrovská cisterna na dažďovú vodu, ale aj detaily, ako kamenné  umývadlo, kamenné sošky a iné fascinujú početných návštevníkov. Pustý hrad, alebo ak chcete Starhrad Zvolen je miesto, kde vám nad jeho – našou históriou prejde celkom určite mráz po chrbte niekoľko krát!

Obdiv prítomných si získal aj malý lehoťan Kristiánko Andrášik, ktorý ako 2,5 ročný vyšiel na kopec, správal sa veľmi zodpovedne a celý výlet absolvoval bez ujmy na zdraví.