Družobné stretnutie a MŠSD

 

Už tradičnými sa stávajú stretnutia družobných MO MS Lehota a MO MS Turany. V tomto roku to bolo tretí krát, keď 34 turianskych matičiarov privítali v Lehote. Po oficiálnom privítaní v miestnom KD, príhovoroch predsedu MO MS Lehota Ing. Daniela Pavela a zastupujúceho starostu obce Lehota p. Radoslava Kriváčka a krátkych informáciách o činnosti oboch MO od minuloročného stretnutia, sa hostia z Turian presunuli do lehotského športového areálu. Tu sa po priateľskom zvítaní s lehotskými matičiarmi aktívne zapojili do už prebiehajúceho matičného športového dňa v Lehote. Svoje sily si s domácimi zmerali vo futbale, v kope pokutových kopov, v stolnom tenise, v hode bremenom , v preťahovaní lanom a športové zápolenie spoločne ukončili matičným behom pre zdravie.

Družobné stretnutie potom pokračovalo spoločenskou časťou v KD, kde sa hosťom v rámci programu predstavil detský spevácky súbor MO MS Lehota pod vedením M. Novotnej a harmonikového sprievodu Ing. A. Nováčka, ktorý spolu s p. E. Zabákom zahrali aj niekoľko piesní na fujarách a báseň o Lehote predniesol p. A. Dolog. Potom už nasledovala pravá nefalšovaná zábava na ľudovú nôtu, kde do tanca hrali matičiari z hudobnej skupiny MENFIS a spevákov z oboch táborov sprevádzal hrou na harmoniku Ing. A. Nováček.

Veru ťažko sa účastníci stretnutia rozchádzali, ale ako to  už v živote býva, všetko raz končí, ale v tomto prípade sa skončilo len tretie družobné stretnutia MO MS Lehota a Turany, ale všetci sa už tešíme na ďalšie, v poradí už štvrté, ktoré sa uskutoční na budúci rok v  Turanoch.