Fašiangové zvyky

 

Fašiangy s Maticou pod týmto názvom zorganizoval v Lehote pri Nitre Miestny odbor Matice slovenskej v sobotu 9. februára 2013 niekoľko akcií s cieľom pripomenúť si a zachovať niektoré fašiangové zvyky a tradície v obci.
Už v skorých ranných hodinách partia matičiarov Rudolf Chlebec, Anton Mesároš, Dionýz Kriška a Emanuel Tehlár vykonala tradičnú zakáľačku a postupne, krok za krokom predviedli prítomným prizerajúcim sa spôsoby a postupy pri opaľovaní, čistení a delení prasaťa. Ženy pod vedením Terézie Chlebcovej a Heleny Tehlárovej pracovali na čistení a šlamovaní čriev, na príprave surovín na výrobu zabíjačkových špecialít a pri vytápaní masti. Naslovovzatí odborníci zabezpečovali výrobu originálnych klobások, ryžových huriek, žobračej kaše a tlačenky.V popoludňajších hodinách už boli so všetkým hotoví.
Ďalšia skupina matičiarov v dopoludňajších hodinách pripravovala fašiangový sprievod masiek obcou a výzdobu priestorov kultúrneho domu na večerné fašiangové posedenie, o čo sa zaslúžili Mária Juhásová, Jozef Štefanovič a Cyril Zaujec.
Tradíciu sprievodu masiek si už povojnové generácie nepamätali, a preto bolo veľmi prekvapujúce, aký veľký záujem o túto akciu bol tak zo strany „masiek“, ako aj občanov obce, ktorí sprievod zastavovali a jeho účastníkov aj patrične pohostili. V sprievode, ktorý zorganizovali Daniel Pavel, Alan Dolog a Anna Pavelová, boli v maskách žiaci MŠ, žiaci ZŠ, mladí, starší i najstarší nielen členovia MO MS a doplnení harmonikovým sprievodom Antona Nováčka a spevom časti speváckej skupiny MO MS. Spolu tvorili viac ako 80-členný sprievod, ktorý žartovnými scénkami, dobrou náladou a spevom spríjemnil krásne zimné popoludnie v obci.
Pre všetkých členov MO MS bolo od 18.00 hod. pripravené fašiangové posedenie, počas ktorého mali možnosť ochutnať vlastné zabíjačkové výrobky, pekárske a cukrárske špeciality Margity Holčíkovej, Magdy Polovcovej, Gabriely Chlebcovej, Gizely Koprdovej, Margity Krúpovej, Ireny Bakovej a Valérii Vašíčkovej. Dobrú náladu viac ako 100 účastníkov posedenia sprevádzal spev a tanec až do polnoci. O dobrý priebeh posedenia sa postarali Eva Zabáková, Edita Zaujecová, Valéria Vašíčková, Gizela Zaujecová, Anna Kasanová a ďalší.
Príchodom polnoci predviedli členovia MO MS scénu „Pochovanie basy“, v ktorej hlavné úlohy zohrali Peter Jančovič, Elemír Zabák, Daniel Chlebec a spevácky súbor MO MS Lehota. Odnesením basy na zaslúžený odpočinok sa symbolicky ukončil fašiangový čas radosti a veselosti a nastalo 40-dňové pôstne obdobie.
Lehotskí matičiari sa po celodenných fašiangových aktivitách rozchádzali síce fyzicky už dosť unavení, ale na duši spokojní a v dobrej nálade, samozrejme, už sa tešiaci na ďalšie, aspoň takto vydarené matičné stretnutia.