Slávnostné matičné stretnutie

 

Miestny odbor Matice slovenskej v Lehote pri Nitre zorganizoval 2. januára 2013 slávnostné matičné stretnutie pri príležitosti 20. výročia vzniku zvrchovanej Slovenskej republiky. Po štátnej hymne Slovenskej republiky viac ako 60 prítomných matičiarov privítal a poprial im veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a úspechov v novom roku 2013 predseda MO MS Lehota Ing. Daniel Pavel.
Modlitbu za Slovenskú republiku od prof. Dr. Antona Hlinku predniesol Peter Jančovič. S príhovorom o súvislostiach vzniku Slovenskej republiky, zmenách v geopolitickej orientácii, istej dávke ľútosti časti slovenskej spoločnosti nad rozdelením spoločného štátu Čechov a Slovákov vystúpil Ing. Anton Kasana. Konštatoval však, že oba národy si zostali veľmi blízke, a veľmi rýchlo sa ukázalo, že osamostatnenie sa Čechov a Slovákov bolo správnym a dobrým krokom. Vyslovil presvedčenie, že Slovensko v oblasti vedy, kultúry a športu, bude úspešné aj v budúcnosti.
V kultúrnej časti programu si prítomní vypočuli piesne Aká si mi krásna a Keď som na stráži stál v podaní speváckeho súboru MO MS Lehota.
Na záver si účastníci slávnostného matičného stretnutia v Lehote spoločne zaspievali hymnu Matice slovenskej Kto za pravdu horí.