Stavanie Mája

V zmysle svojho plánu činnosti na rok 2013 MO MS Lehota zorganizoval dňa 01.05.2013 Stavenie obecného mája. Mladí  členovia MOMS a ich priatelia zabezpečili zoťatie stromu pre tento účel, jeho prenesenie na miesto  stavania a ošúpanie. P. Juhásová a p. Štefanovič vyrobili originálny veniec ozdobený stužkami, ktorý mladé dievčatá  v krojoch priniesli k máju, kde ho mládenci upevnili. Takto pripravený máj za hudobného a speváckeho sprievodu mladých i starších  matičiarov lehotskí mládenci postavili, za čo si zaslúžili potlesk a ovácie niekoľkých desiatok prítomných spoluobčanov