7. Matičný krojový ples

 

V sobotu 29.apríla 2017 sa opäť, už po siedmykrát v rade, stretli milovníci ľudového kroja, tanca a piesne na tradičnom Matičnom krojovom plese v Lehote, ktorý sa stále viac a viac dostáva do povedomia záujemcov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

     Medzi 125 účastníkmi bolo, okrem lehotských krojov, vidieť aj kroje z Veľkého Zálužia, Jarku, Podhorian, Myjavy, Serede, Detvy, ba až z Oravy. Všetkým do tanca hrala a o dobrú náladu sa starala hudobná skupina ManFis a v kultúrnom programe sa oravskými a ľudovými piesňami prezentovali hrou na heligónkach a spevom bratia Hulejovci z Oravského Bieleho Potoka. Po výbornej večery z Gastro kuchyne pani Šilhavej a pri kvalitnom vínku z pivnice Rudolfa Chlebca sa nálada medzi prítomnými stupňovala. Prispel k tomu aj Anton Nováček s harmonikou, ktorý niekoľkokrát vytiahol do kruhu viac ako 20 mužov a spolu rozospievali celú sálu.

     Vyvrcholením programu, ako obyčajne, bol ťah tomboly, ktorú organizátori pripravili s podporou tradičných sponzorov z radov podnikateľov a členov MO MS.

 Plesanie sa chýlilo ku koncu, ale na parkete bolo stále plno, čo len potvrdzovalo výbornú úroveň plesu a dobrú náladu účastníkov. Tí pri odchode nezabudli pripomenúť: „ Počítajte s nami aj na budúci rok“.

     Celé podujatie zorganizoval MO MS Lehota s finančnou podporou obce Lehota.