Družobné stretnutie s MO MS Turany

 

    Už sedem rokov trvá spolupráca medzi miestnymi odbormi Matice slovenskej Lehota a Turany, ktorá vrcholí každoročným kultúrno-spoločenským stretnutím, spojeným s výmenou skúseností a nadväzovaním neformálnych vzťahov. V tomto roku sa lehotskí a turianski matičiari stretli v sobotu 3.júna v Lehote. V rámci pripraveného programu, po uvítacom obede v kuchyni Gastro p. Šilhavej, spoločne navštívili národnú kultúrnu pamiatku kostol sv. Archanjela v Drážovciach.     Program v Lehote začal váľaním mája pred kultúrnym domom a pokračoval spoločenskou časťou, v ktorej najskôr vystúpili so svojim programom Ujlackí gajdoši z MO MS V. Zálužie. Potom si účastníci pripomenuli 200-sté výročie narodenia J.M.Hurbana, keď s jeho životom a prácou prítomných oboznámil Jozef Liskaj z MO MS Turany. Stretnutie pokračovalo príhovormi predsedov Daniela Pavela a Ľubomíra Liskaja, ktorí informovali o aktivitách svojich miestnych odborov a o možných oblastiach ďaľšej vzájomnej spolupráce.
     Toto družobné stretnutie bolo významné aj tým, že sa na ňom prvýkrát zúčastnili vrcholní predstavitelia miestnej samosprávy starosta obce Lehota Milan Chmelár a primátor mesta Turany Miroslav Blahušiak a obaja vyzdvihli význam týchto družobných kontaktov.
      Stretnutie vyvrcholilo spoločenským posedením a tancom pri hudobnom sprievode skupiny ManFis Emila Lahučkého, počas ktorého bola podaná chutná večera a ďaľšie občerstvenie. Stretnutie sa končilo v dobrej nálade a pohode všetkých účastníkov s predsavzatím, že na budúci rok sa opäť stretnú v Turanoch.