Matičný športový deň v Lehote 

       MO MS Lehota, v spolupráci s obcou Lehota, zorganizoval dňa 1. septembra 2017 v miestnom areáli OŠK Lehota už v poradí 3. ročník matičného  stolnotenisového turnaja, ktorý bol súčasťou matičného športového dňa mládeže.
       Od rána si svoje sily zmerali všetci nadšenci stolného tenisu, v kategóriách ženy, muži do 50 rokov a muži nad 50 rokov. Z víťazstva sa vo svojich kategóriách tešili Oľga Mesárošová, Matúš Lisy a Milan Bako. Celé dopoludnie prebehlo v príjemnej športovej a priateľskej atmosfére.
     V popoludňajších hodinách si mohli všetci účastníci z radov mládeže svoje  sily zmerať v rôznych športových súťažiach. Okrem futbalu, bedmintonu, stolného tenisu boli pre súťažiacich pripravené aj súťaže v ľahkoatletických disciplínach a tiež niektoré staré detské hry /ficek, guľky/. Víťazmi v jednotlivých kategóriách boli David Bako, Gyulia De Nadai, Matúš Hrnčiar, Tomáš Moric, Lucia Moricová, Natália Zabáková, Patrik Pekar, Matúš Lisy, Tomáš Zabák.  Po náročných súťažiach a odovzdaní vecných cien sa všetci účastníci mohli ponúknuť pripraveným občerstvením.
     Celodenné športové podujatie bolo ukončené kultúrno-spoločenskou akciou, pri ktorej si  prítomní pripomenuli 73.výročie SNP a Deň ústavy SR. Po príhovoroch starostu obce Milana Chmelára a predsedu MO MS Daniela Pavela a vystúpení speváckeho súboru MO MS Lehota bola zapálená symbolická vatra, ktorou si účastníci spomenuté výročia uctili.
Stretnutie sa končilo vo večerných hodinách spoločným posedením všetkých zúčastnených za zvuku harmoniky a spevom krásnych ľudových piesní.