Matičný zájazd na Stredné Slovensko

V zmysle plánu činnosti v oblasti kultúrno-poznávacích aktivít zorganizoval MO MS Lehota dňa 8.júla 2017 pre svojich členov zájazd na Stredné Slovensko. Prvou zastávkou lehotských matičiarov bol novozrekonštruovaný zámok Vígľaš, ktorého počiatky výstavby siahajú až do stredoveku. Zámok bol aj sídlom viacerých uhorských kráľov o.i. aj Žigmunda Luxemburského či Mateja Korvína.

     Ďaľšou zastávkou účastníkov zájazdu bola Hriňová, kde navštívili rekreačné stredisko Kosutka. Tu sa mohli pokochať krásnou prírodou, občerstviť sa, oddýchnuť si a 10 členov dokonca využilo možnosť spustiť sa na lanovej dráhe ZIP WIRE, ktorá spája dve strany doliny s dĺžkou 450 m vo výške 37 m nad zemou. Pred odchodom si spoločne zaspievali niekoľko krásnych ľudových piesní.

      Vyvrcholením programu zájazdu bola účasť na 52. ročníku folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Jeho súčasťou bol aj medzinárodný festival tradičnej ľudovej kultúry i jarmok tradičných ľudových remesiel. Pre 42 účastníkov zájazdu to boli krásne a nezabudnuteľné zážitky a takto naladení sa so spevom vracali okolo polnoci domov.