Odhalenie pamätnej tabule

 

Už sa stalo tradíciou, že 31. marca si lehoťania pripomínajú pamiatku svojich spoluobčanov, ktorí zahynuli počas 1. a 2. svetovej vojny. V tento deň bola v roku 1945 oslobodená Lehota od nemeckých okupantov.

     V tomto roku sme si pripomínali už 72. výročie oslobodenia obce sovietskou armádou a obec Lehota a Miestny odbor Matice slovenskej pri tejto príležitosti zorganizovali pred kultúrnym domom spomienkové podujatie aj za účasti zástupcu veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku.

     Po hymnách Ruskej federácie a Slovenska a privítaní hostí, sa prítomným viac ako 120 občanom prihovoril starosta obce Milan Chmelár. Vo svojom príhovore pripomenul hrôzy vojny, priebeh oslobodzovania obce sovietskou armádou, jej straty na životoch, ako aj občanov obce, ktorí počas oslobodzovania obce zahynuli. Prítomným sa prihovoril aj 1. tajomník veľvyslanectva RF na Slovensku Nikolaj Sergejevič Ryžov, ktorý pripomenul hrdinskú cestu Červenej armády počas oslobodzovania veľkej časti Európy, ako aj státisíce padlých sovietskych vojakov na tejto ceste. Vyslovil potešenie z toho, že aj v Lehote si spomíname na vojakov ČA, padlých pri jej oslobodzovaní.

     Po príhovoroch starosta obce a zástupca veľvyslanectva RF spoločne odhalili „Pamätnú tabuľu“ 27 vojakom 228. streleckej divízie ČA padlým pri oslobodzovaní obce 31. marca 1945 a zároveň ku nej položili spomienkové vence. Tabuľu dala vyrobiť obec Lehota na podnet a z iniciatívy Miestneho odboru Matice slovenskej. V kultúrnom programe s peknými tématickými piesňami vystúpil matičný spevácky súbor.

     V druhej časti programu sa všetci prítomní presunuli ku pamätníku padlých, kde si položením vencov uctili pamiatku občanov Lehoty padlých v 1. a 2. svetovej vojne.

     Spomienkové podujatie sa skončilo spoločným zaspievaním piesne „Kto za pravdu horí“.