Stavanie mája

 

Miestny odbor Matice slovenskej a obec Lehota zabezpečili aj v tomto roku postavenie obecného mája. Mladí matičiari vybrali a zoťali krásny strom, ktorý po ošúpaní a prevezení bol pripravený na postavenie. V pondelok 1. mája v popoludňajších hodinách bol na priestranstve pred kultúrnym domom čulý ruch. Bolo vidieť mládencov, pod vedením Milana Ballu, Martina Domčeka a Matúša Lisyho s rebríkmi, lanom, sekerou a tiež Michaelu Novotnú s dievčatami v krojoch, ktoré ešte vyzdobovali vrcholec stromu ako aj zelený veniec na máj.

     Keď bolo všetko pripravené, mládenci „pod dozorom“ starších bez problémov postavili obecný máj, čo bolo ocenené spontánnym potleskom okolo stovky prizerajúcich sa.