Kontakt

 

Predseda MO MS:

 

Ing. Daniel Pavel

0903 708 991

pavel.ba@gmail.com

 

Tajomníčka MO MS:

 

Mgr. Simona Hlinková

0902 556 124

simonaspitalska@zoznam.sk