Publikačná činnosť

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2015

  • Publikácia "Gróf Eugen Zamoyski v Lehote"
  • Publikácia "II. svetová vojna v Lehote"

Rok 2014  

  • Publikácia "Slovenčina v Lehote"
  • 2 CD "Staršie ľudové piesne z Lehoty a blízkeho okolia"

Rok 2013

  • 2 CD "Staršie ľudové piesne z Lehoty a blízkeho okolia"

Rok 2012

  • Publikácia "2. ľudová svadba v Lehote"
  • Spevník "Staršie ľudové piesne z Lehoty a blízkeho okolia"

Rok 2011

  • 2 CD "Svadobné ľudové piesne z Lehoty a blízkeho okolia"

 

 

Obaly z CD vydaných MO MS v Lehote