Výbor MO MS

 

Predseda:                                  Ing. Daniel Pavel

Podpredseda:                             Juraj Pavel

Tajomníčka:                               Mgr. Simona Hlinková

Pokladníčka:                               Eva Zabáková

Záujmová činnosť a mládež:        Milan Balla

Kontrolór:                                  Ing. Anton Mesároš