Činnosť MO MS:

 

Na valnom zhromaždení dňa 14.1.2011 boli schválené  nasledovné sekcie činností MO MS:

 

-          sekcia spev a tanec

-          sekcia kroje a výšivky

-          sekcia divadelná

-          sekcia ľudových tradícií

-          sekcia kultúrne pamiatky a osobnosti

-          sekcia športová

-          sekcia práca s mládežou.

 

Zodpovedných vedúcich za činnosť jednotlivých sekcií  činností menuje výbor MO MS.