Poďakovanie

 
MO MS Lehota ďakuje všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnom priebehu a výbornej úrovni 5. Matičného krojového plesu v Lehote dňa 11.4.2015:
 • Obecný úrad Lehota
 • Deglovič Pavol – Nitra
 • De Nadai – Lehota
 • Ľuboš Zabák - Lehota
 • Tifan TEX - Ivan Urcikán Lehota
 • Štefan Zaujec - stavebná firma CESTY Nitra
 • HSH s.r.o. V.Zálužie
 • Potraviny Kravla – Lehota
 • Zmiešaný tovar Kravla- Lehota
 • Dobrovodský Peter – Lehota
 • Gála Alexander – Lehota
 • COOP Jednota – Nitra
 • HASTA s.r.o. Lehota
 • Vindiš Peter - Lehota
 • Holka Viliam - Lehota
 • Fa Piroh Jurika Juraj Lehota
 • Autoslužby Kubica s.r.o. - Lehota
 • STEEL COLOR  Daniel Mesároš
 • AGROL s.r.o. Lehota
 • Lekáreň Ave Mária – Lehota
 • PUMPKIN s.r.o. – Lehota
 • Andrzej Jozef Bednárdz
 • Ing. Ján Fukas - FaRM s.r.o.
 • Fitterling Angelika – Nemecko
 • Kováčstvo Andrej Križanovič - Lehota
 • KVP Pavelka Lehota
 • Benďák Maroš - Lehota
 • Matica slovenská – Martin
 • Miestny odbor Matice slovenskej Lehota
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MO MS Lehota touto cestou vyjadruje poďakovanie za rôzne formy podpory, pomoci a propagácie akcie "Stavanie mája" v Lehote dňa 29.4.2012 týmto organizáciám a jednotlivcom:

                                - obecný úrad Lehota

                                - ZO ZZP NK v Lehote

                                - TV Markíza

                                - p. Ludvik Jamrich

                                - p. Mária Juhásová

                                - p. Jozef Štefanocič

                                - p. Viera Dičérová

                                - p. Juraj Pavel

                                - p. Nitrianske noviny MY

                                - p. Alan Dolog

                                - p. Ing. Štefan Petrík

                                - p. Radoslav Kriváček

                                - Spevácky súbor MO MS Lehota

                                - Mládenci a dievčatá, ktoré sa priamo zúčasnili zoťatia, prinesenie, ošúpania, výzdoby a postavenie mája pod vedením Borisa Vindiša, Štefana Drábika, a Bc. Simony Špitálskej   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MO MS ďakuje:

                                 - obecnému úradu v Lehote,

                                 - p. farárovi v Lehote,

                                 - rodákom z Lehoty,

                                 - Petrovi  Kečkešovi,

                                 - Jozefovi Veselovskému,

za materiálovú a inú výpomoc pri zabezpečení akcie  „  Pochovávanie basy “  v Lehote 21.2.2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MO MS Lehota ďakuje všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnom priebehu a výbornej úrovni  2. Matičného  krojového plesu  v Lehote dňa 21.1.2012:

                                - KVP PAVELKA Lehota

                                - ITALEVA De Nadai Lehota

                                - Juraj Varga – Penzión Hoffer

                                - Peter KEČKEŠ – EKOIZO Nitra

                                - Štefan ZAUJEC- Stavebná firma CESTY Nitra

                                - Peter DOBROVODSKÝ Lehota

                                - JUDr. Jozef BURDA Lehota

                                - HASTA s.r.o. Lehota

                                - Juraj KUBICA Lehota

                                - Bako Milan ml. Lehota

                                - Bako Jaroslav  Lehota

                                - TifanTEX Ivan URCIKÁN Lehota

                                - Starosta obce Lehota

                                - HSH s.r.o. Veľké Zálužie

                                - Viliam HOLKA Lehota

                                - Juraj JURIKA – PIROH  Lehota

                                - KRAVLA – Vladimír KRAJINČÁK Lehota

                                - AGROL s.r.o Lehota

                                - Ing. Fukas Ján - FaRM s.r.o.

                                - BEGA s.r.o. Lehota

                                - Maroš BENĎÁK  Lehota

                                - KOVÁČSTVO – Andrej KRIŽANOVIČ Lehota

                                - Radoslav KRIVÁČEK  Lehota

                                - Ľuboš ZABÁK  Lehota

                                - Milan Bako st.  LEHOTA

                                - MAGURA- družstvo Martin

                                - STEEL COLOR – Daniel MESÁROŠ Lehota

                                - Krupová Margita Lehota

                                - Nemešová Monika Lehota

                                - Sklenárová Soňa Rastislavice

                                - Ing. Špitálsky Michal Lehota

                                - Sloboda Marián Trnava

                                - Bernáth Teodor Lehota

                                - Elcapo

                                - Vindiš Peter Lehota

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MO MS Lehota aj touto cestou ďakuje za finančnú, materiálnu i osobnú podporu pri organizácii Matičného športovo-spoločenského dňa v Lehote

 24.09.2011:           - Milan Bako ml.

                             -  Jaroslav Bako

                             -  Jozef Selický

                             -  Milan Bako st.

                             -  Magdaléna Frkáňová r. Mesárošová

                             -  Dagmar Kubicová

                             -  Gabriela Zabáková

                             -  Jozef Koprda

                             -  Dušan Zabák

 

          MO MS Lehota touto cestou ďakuje p. Petrovi Kečkéšovi - EKOIZO Nitra, rodákovi z Lehoty, za jeho finančnú podporu pri organizovaní akcie "Stavanie mája" v Lehote dňa 30.04.2011, čím výrazne pomohol k jej úspešnému priebehu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miestny odbor Matice slovenskej Lehota vyvíja viaceré aktivity v záujme zachovania a rozširovania ľudových tradícií v obci. Jednou z najväčších bol I. matičný krojový ples, ktorý MO MS zorganizoval dňa 19.02.2011. Vzhľadom na úroveň a rozsah tejto akcie by nebolo možné ju zorganizovať z vlastných zdrojov, preto  veľmi oceňujeme Váš záujem o podporu činnosti MO MS ako aj Váš príspevok, ktorým ste výrazne pomohli po všetkých stránkach zvládnuť túto veľmi náročnú spoločensko- kultúrnu akciu.

Miestny odbor Matice slovenskej Lehota, touto cestou ďakuje všetkým tým, ktorí prispeli finančnou čiastkou:

 

- Dobrovodský Peter
- Zaujec Štefan – stavebná firma Cesty
- JUDr. Burda Jozef – obchodná činnosť, reality
- Tábiová Dagmar - Ofir
- Hasta s.r.o. Lehota
- Vindiš Peter
- Hrnko Jaroslav – VZV servis
- DV COOP Jednota Lehota
- Palka Lukáš – Slovakia chips
- Jurika Juraj – PIROH
- Pavel Dušan – Autodoprava Veľké Zálužie

          i tým, ktorí prispeli vecnou cenou do tomboly:


- Dobrovodský Peter
- Kečkéš Peter – EKOIZO Nitra
- Hasta s.r.o. Lehota
- Elcapo
- Agrol
- Ing. Fukas Ján - FaRM s.r.o.
- Zabák Ľuboš - DKP
- BEGA s.r.o Lehota
- Magura – družstvo Martin
- Pavel Vojtech – rodinný investičný poradca IA
- Slovenská pošta, riaditeľstvo Nitra
- Benďák Maroš
- Holka Viliam
- Juhásová Mária
- Krajinčák Vladimír – potraviny Kravla
- Sloboda Marián – Trnava
- Palka Lukáš – Slovakiachips
- Ing. Varga Róbert – Plastika
- Kečkéšova Eva
- KVP Pavelka
- Bosáková Heidy