Matičný deň v Lehote

 

Dňa 26.10.2013 v rámci Matičného dňa v Lehote si členovia MO MS slávnostne pripomenuli 3. výročie oživotvorenia. Za účasti viac ako 110 členov a hosti bol v rámci programu otvorený cyklus „Najstaršie lehotské rody“. Pán Marián Bernáth predstavil rod „Bernáth“, ktorý má zdokumentované korene  v Lehote okolo polovice 18. storočia. Táto slávnostná chvíľa bola tiež  príležitosťou na krst nového Dvoj CD „Staršie ľudové piesne z Lehoty a blízkeho okolia“, ktoré bolo naspievané speváckym súborom MO MS. Jedná sa v poradí o 3. a 4. CD, ktoré MO MS už vydal v záujme zachovania starších ľudových piesní pre súčasné i budúce generácie. Prítomným sa prihovoril predseda MO MS Ing. D. Pavel a tiež zástupca MS, riaditeľ KM MS v Martine Mgr. D. Zemančík, ktorý zároveň odovzdal jubilantom – p. Polovcovej, p. Krupovej a p. Bernáthovi pamätné listy predsedu MS v Martine. Po slávnostnej večeri nasledovala spoločenská časť programu, v ktorej sa prítomní v hudobnom sprievode mali možnosť zabaviť a zaspievať si ľudové piesne z Lehoty ako aj z rôznych regiónov Slovenska.