Zájazd do Bratislavy

 

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda a 150. výročia založenia Matice slovenskej MO MS v zmysle plánu činnosti na rok 2013 zorganizoval dňa 27.04.2013 zájazd pre svojich členov zájazdu do Bratislavy, na Devín a do Limbachu. V Bratislave si účastníci zájazdu prehliadli Bratislavský hrad a osobitne sa pristavili pri soche kráľa Svätopluka, kde si jeho zásluhy o Slovensko pripomenuli krátkym príhovorom Mgr. Jeronýma Bednára a položením kytice kvetov. Potom nasledovala prehliadka  najnovšej časti Bratislavy - Nové Národné divadlo, Eurovea, Hviezdoslavovo námestie a presun do Devína. Priamo v obci sa mohli lehotskí matičiari zúčastniť na vystúpení folklórnych súborov z celého Slovenska – hlavne východného a stredného  a po absolvovaní pochodu na hrad Devín sa stali účastníkmi národných slávností na Devíne 2013. Na spiatočnej ceste v spolupráci s vinohradníckym spolkom v Lehote navštívili vinárstvo p . Sodloňa v Limbachu. Po odbornom výklade o činnosti a výsledkoch  vinárstva nasledovala  degustácia veľmi kvalitných vín, z ktorých viaceré získali významné ocenenia v rámci Slovenska i v zahraničí.