Predvianočné posedenie

 Každoročné matičné predvianočné stretnutie zorganizoval MO MS pre svojich členov dňa 13.12.2013 v miestnom kultúrnom dome. Po úvodnej básni v podaní A.Dologa vystúpil s pekným vianočným programom mládežnícky folklórny súbor MO MS pod vedením M.Novotnej a krásnym vinšom sa prezentovala M.Krupová. Po slávnostnom prípitku predsedu MO MS Ing. D. Pavela a symbolickom rozsvietení vianočného stromčeka si viac ako 80 prítomných matičiarov spoločne zaspievalo „ Tichú noc“. Potom už boli všetci pozvaní k štedrovečernému stolu na ochutnávku z bohatej ponuky tradičných vianočných špecialít, ktoré pripravili členky MO MS a vianočného punču, ktorý zabezpečili T.Andrašiková, E.Zabáková a A.Pavelová. Výbornú predvianočnú náladu umocnil spev krásnych vianočných a ľudových piesní pri harmonikovom sprievode Ing. A.Nováčka