Výstup na Starú horu

 

Výstup na Starú horu – dňa 12.01.2013 zorganizoval člen športovej sekcie p. Dolog turisticko – spoločenskú akciu - výstup na Starú horu (časť Lehoty) s cieľom na poľovníckej chate, kde v spolupráci s vedením poľovníckeho združenia pripravili pre viac ako 30 účastníkov nie len srdečné privítanie, ale aj ---------------------- a zásluhou harmonikového sprievodu p. Nováčka a primeraného občerstvenia aj pekné kultúrno – spoločenské posedenie.

Môžeme konštatovať, že akcia bola výborne pripravená, záujem členov bol viac ako  očakávaný a všetci sa rozchádzali s vierou, že sa to opäť zopakuje.