Družobný deň

 

Už päť rokov udržujú družobné vzťahy lehotskí a turianski matičiari. Každoročne sa stretávajú, striedavo v Lehote a v Turanoch a tieto stretnutia využívajú na vzájomnú výmenu skúseností, na spoločné kultúrne, spoločenské a športové aktivity i na nadväzovanie osobných kontaktov. V tomto roku sa stretli dňa 5.9.2015 v Lehote. Navštívili vinárstvo Ing. Rybárika v Bábe, kde v starej, niekoľko storočnej pivnici absolvovali degustáciu vín spojenú s odborným výkladom. V oficiálnej časti stretnutia si lehotskí i turianski matičiari spoločne pripomenuli nedávne výročia - SNP a deň Ústavy, ako aj 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. V rámci programu Ing. Daniel Pavel – predseda MO MS a Radoslav Kriváček – poslanec OZ v Lehote spoločne uviedli do života novú publikáciu MO MS zameranú na históriu obce – „Gróf Eugen Zamoyski v Lehote.“ Potom už nasledovala spoločenská časť, kde sa účastníkom po podaní občerstvenia o dobú náladu postarala hudobná skupina Menfis.