II. Matičný krojový ples

 

V Lehote pri Nitre sa dňa 21.januára 2012 uskutočnil 2. matičný krojový ples, ktorý , vychádzajúc z programu činnosti na rok 2012, zorganizoval MO MS Lehota a bol pokračovaním v minulom roku začatej tradície.

     Zúčastnilo sa na ňom 130, v ľudových krojoch oblečených, účastníkov, medzi ktorými samozrejme prevládali kroje z Lehoty, ale bolo vidieť aj veľa krojov z Veľkého Zálužia, Jarku a ďaľšie z blízkeho i širšieho okolia, dokonca aj piešťanský či detviansky. Pestrosť  farieb krojov výborne dopĺňala už tradične bohatá výzdoba priestorov a účastníci sa mohli vynadívať na ešte zachované staršie kroje, výšivky a rôzne predmety pripomínajúce časy dávno minulé , o čo sa postarali členovia MO MS Mária Juhásová a Jozef Štefanovič s prispením mnohých ďaľších.

     Ples, po zvukoch znelky MS, otvorili predseda MO MS Lehota Ing. Daniel Pavel a zástupca starostu obce Lehota p. Radoslav Kriváček a po slávnostnom prípitku začala pravá, nefaľšovaná  plesová zábava. Do tanca hrala miestna hudobná skupina Menfis a priestor medzi tanečnými kolami vypĺňal bohatý kultúrny program. Najskôr členovia MO MS Ing. Anton Nováček a p. Elemír Zabák predviedli hru na fujarách dopĺňanú spevom krásnych ľudových piesní. Ďaľšie prestávky vypĺňali členovia speváckeho súboru MO MS, doplňovaní ostatnými hosťami, spevom piesní z Lehoty a blízkeho i vzdialenejšieho  okolia. Najväčším zážitkom pre všetkých účastníkov bolo vystúpenie sólistu opery SND v Bratislave p. Ivana Ožváta, ktorý ako veľký matičiar a národovec vo svojich vystúpeniach, slovne i výberom zo svojho širokého repertoára, nadviazal na snahy organizátorov o zvyšovanie matičného, národného a kultúrneho povedomia. Jeho profesionálne podanie narodných a ľudových piesní malo medzi účastníkmi veľký ohlas a zostane nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých účastníkov plesu.

     Ďaľším vrcholom tohto matičného krojového plesu bol ťah tomboly, do ktorej prispeli svojimi výrobkami, službami a rôznymi vecnými cenami mnohé firmy, organizácie, podnikatelia i fyzické osoby, ktoré aj touto formou vyjadrili podporu matičným myšlienkam i snahám o zachovanie ľudových tradícií v obci. Medzi šťastných výhercov bolo rozdelených viac ako 40 hodnotných cien.

     Z bohatého plesového MENU treba osobitne spomenúť tradičné lehotské zabíjačkové jedlo – dusené bravčové pliecko na šťave,varené zemiaky a kapustový šalát, ale účastníci si pochutili aj na chutných pagáčikoch, pirohoch a zákuskoch a nechýbalo ani kvalitné vínko z lehotskej produkcie.

     Slávnostná atmosféra a dobrá nálada vydržala medzi účastníkmi plesu až do jeho záveru. Väčšina z nich sa rozchádzala až nad ránom a s predsavzatím, že na budúci rok prídu znovu.

     Opäť môžeme konštatovať, že priebeh a úroveň plesu naplnil ciele a snaženie MO MS o zvýšenie záujmu všetkých generácií, ale hlavne tej mladšej, o oživenie a rozvoj ľudových tradícií v Lehote, čomu výrazne napomohla aj propagácia akcie v televízii Markíza hneď na druhý deň v jej hlavnom spravodajstve.