Lehoťania v Hrušove

 

Miestny odbor Matice slovenskej Lehota pri Nitre, v zmysle plánu činnosti na rok 2012, zorganizoval zájazd na 17. ročník folklórneho festivalu „Hontianska paráda 2012“ , ktorý sa uskutočnil v Hrušove. V sobotu 18. augusta 2012 si 45 lehotských matičiarov opäť priblížilo už skoro zabudnuté roľnícke práce a rôzne remeslá a mali možnosť vidieť mnohé folklórne vystúpenia a samozrejme ochutnať množstvo miestnych špecialít.
Členovia speváckej skupiny MO MS Lehota si do autobusu pribalili aj lehotský kroj a čerstvo vytlačený spevník starších svadobných a ľudových piesní a počas prehliadky a návštevy jednotlivých dvorov sa prezentovali krásnym krojom a hlavne peknými ľudovými piesňami, čím pútali pozornosť ostatných účastníkov podujatia a hlavne fotografov.
Všetci sa na záver, nasýtení dobrou náladou a ťažko opakovateľnou atmosférou z celého programu, zúčastnili folklórnych vystúpení v amfiteátri, kde častým potleskom ocenili profesionalitu a úroveň predstavení vystupujúcich folklórnych súborov. Dobrá nálada sa medzi účastníkmi zájazdu udržala aj počas spiatočnej cesty, ktorú si krátili spevom a pripomínaním si zážitkov z celodenného podujatia. A mnohí sa strojili, že o rok prídu do Hrušova opäť.