Matičný kultúrno - spoločenský večer

 

Pri príležitosti 68. výročia SNP a 20. výročia schválenia Ústavy SR, matičný kultúrno- spoločenský večer. Viac ako 100 matičiarov, sympatizantov i ostatných občanov obce si v rámci programu pripomenuli význam uvedených udalostí a ich reálny dopad navznik samostatnej Slovenskej republiky. V ďaľšej časti si na videoprezentácii priblížili matičné aktivity v letných mesiacoch a vyvrcholením bol krst nového spevníka „ Staršie svadobné a ľudové piesne z Lehoty a blízkeho okolia“, ktorý MO MS Lehota vydal aj s finančnou podporou Matice slovenskej Martin. Počas celého programu si účastníci mohli prehliadnuť výstavu z oblasti fotografickej a zberateľskej činnosti členov miestneho odboru.Zaujeli hlavne umelecké fotografie p. Petra Jančoviča a p. Teodora Bernátha, ale aj zbierky mincí, poštových známok, odznakov, servítkov, starých fotografií a rôznych suvenírov. V neformálnej časti si prítomní podiskutovali a hlavne zaspievali piesne a to nielen
z nového spevníka, za harmonikového doprovodu Ing. Antona Nováčka. Dobrá nálada a spokojnosť účastníkov potvrdzovali správnosť zvolenej formy pripomenutia si významných výročí slovenského národa, ako aj propagácie činnosti MO MS v obci Lehota.