2. Matičný športovo - spoločenský deň

 

V Lehote pri Nitre miestny odbor Matice slovenskej už po druhýkrát zorganizoval Matičný športovo – spoločenský deň, na ktorom viac ako 100 účastníkov z radov mládeže i tých skôr narodených využili priaznivé počasie na športové súťaže a aktivity, pripravené organizátormi. Najmenší z radov školskej mládeže si zasúťažili v skoku vo vreci, v hode loptičkou na cieľ, v bedmintone, v kolkoch a ďaľších disciplínach, za čo boli ocenení vecnými i sladkými cenami. Dospelí si zahrali malý futbal, stolný tenis, bedminton, hádzali bremenom, loptičkou i petangovými guľami, strieľali pokutové kopy a to podľa zásady „ kto koľko vládze,
kto na čo má „. Nebolo podstatné zvíťaziť, ale zúčastniť sa. A tento cieľ sa v plnej miere a k spokojnosti účastníkov podarilo naplniť. Odmenou všetkým, za predvedené športové aktivity a výkony, bol matičný guľáš, ktorý im aspoň čiastočne doplnil energiu vynaloženú na športoviskách.
V spoločenskej časti si účastníci pripomenuli 20. výročie schválenia „ Deklarácie SNR o zvrchovanosti SR“ za účasti zástupcov družobných MO MS Nitra a Veľké Zálužie, poslancov obecného zastupiteľstva a predsedov všetkých spoločenských organizácií v obci, ktorí svojou účasťou podporili aktivity MO MS Lehota smerujúce k pripomínaniu historického významu „ Deklarácie..“ v zápase za plne suverénnu a samostatnú Slovenskú republiku. Po zaznení štátnej hymny, mladá matičiarka Bc. Adriana Kaluzová predniesla  báseň od Jonáša Záborského „ Slováci „. V hlavnom príhovore predseda MO MS Ing. Daniel Pavel priblížil prítomným, čo vyhláseniu a schváleniu „Deklarácie..“ predchádzalo, prečo k nemu došlo a aký to má význam pre náš slovenský národ. V kultúrnej časti vystúpila spevácka skupina „ Lehoťanka „ s niekoľkými piesňami zo svojho repertoáru. Na záver si účastníci zhromaždenia spoločne zaspievali hymnu MS „ Kto za pravdu horí“ a strávili pekné chvíle pri „ Vatre zvrchovanosti „ , ktorú zapálil predseda MO MS spolu s najmladšou členkou Dankou Kaluzovou. Účastníci sa ešte , niektorí kratšie, iní dlhšie, zdržali v družnej nálade a pri speve. Rozchádzali sa spokojní a s dobrým pocitom, že aj touto akciou, aj keď nepatrne, prispeli k zvýšeniu národného povedomia občanov a hlavne mládeže obce.