Matičiari v Maďarsku

 

Miestny odbor Matice slovenskej, v zmysle svojho plánu činnosti, zorganizoval, v spolupráci s DV COOP Jednota, dňa 7.6.2014 pre svojich členov poznávací zájazd do Štúrova a Maďarska.
     Prvá zastávka bola v Štúrove, kde si 47 účastníkov najskôr prezrelo zmodernizovaný areál štúrovského kúpaliska, pešiu zónu a nábrežie Štúrova. V rámci matičných aktivít účastníkov zájazdu srdečne privítali v oblastnom pracovisku Matice slovenskej, kde si obojstranne vymenili skúsenosti zo svojej činnosti. Pre lehotských matičiarov bolo poučné, možno až prekvapujúce, zoznámiť sa s problémami a ťažkosťami pri presadzovaní matičných a vôbec slovenských záležitostí na území, síce slovenskom, ale len s 30% počtom obyvateľov slovenskej národnosti. V závere stretnutia boli naznačené možnosti ďaľšej spolupráce a lehotskí matičiari sa rozlúčili spevom niekoľkých krásnych lehotských ľudových piesní.
     Potom sa už účastníci zájazdu prepravili cez most Márie Valérie na maďarskú stranu, kde najskôr navštívili hrad Višegrád, s bohatou, aj pre Slovensko, historickou minulosťou, týčiacim sa nad prekrásnym údolím Dunaja. V roku 1335 sa tu stretli český kráľ Ján Luxemburský, uhorský kráľ Karol Robert a poľský kráľ Kazimír III. Veľký a uzavreli protihabsburské spojenectvo. V roku 1991 sa tu symbolicky stretli  zástupci ČSFR, Maďarska a Poľska, dohodli sa na spolupráci pri vstupe do EÚ a vznikla tak, v súčasnosti známa, višegrádska skupina pri EÚ.
     Na záver lehotskí matičiari navštívili starobilé mesto Ostrihom, kde bol v roku 1000 korunovaný prvý uhorský kráľ Štefan. Prehliadli si ostrihomskú klasicistickú baziliku sv. Panny Márie, ktorú začali stavať na podnet slovenského arcibiskupa Alexandra Rudnaya v roku 1822 a vysvätená bola v roku 1856. Nečakaným, no vítaným, spestrením návštevy baziliky bol svadobný obrad „na živo“. Po prekrásnej vyhliadke na Dunaj a mesto Štúrovo z ostrihomskej strany sa lehotskí matičiari vracali domov. Nezabudli poďakovať manželom Urbanovím, ktorí  im robili sprievodcov v Štúrove i na Maďarskej strane a mnohí naznačili, že sa do Štúrova ešte vrátia.