Matičný deň v Lehote

 

Výročie oživotvorenia Miestneho odboru Matice slovenskej si matičiari v Lehote každoročne pripomínajú počas Matičného dňa, organizovaného pri tejto príležitosti. V tomto roku, pri štvrtom výročí, sa 110 členov a hostí stretlo na slávnostnom podujatí dňa 8.11.2014 v miestnom kultúrnom dome. Hosťami podujatia boli starosta obce Milan Chmelár, predseda vinohradníckeho spolku Ing. Štefan Petrík a predseda poľovníckeho združenia Mgr. František Ondruška.

     Program Matičného dňa otvorila druhá prezentácia z cyklu „ Najstaršie lehotské rody“, počas ktorej boli predstavené  ďaľšie lehotské rody. Najskôr Ing. Daniel Pavel predstavil rod „ Pavel“,  ktorého doteraz zistené korene siahajú do roku 1765. Po ňom Ing. Štefan Petrík prestavil rody „ Petrík“ a „Bako“, údaje o ktorých siahajú do roku 1800.

     Po oficiálnom otvorení podujatia, predseda MO MS Ing. Daniel Pavel v krátkosti priblížil aktivity a výsledky činnosti MO MS v roku 2014 a na záver svojho vystúpenia odovzdal členom MO MS, dožívajúcich sa v tomto roku okrúhleho životného výročia 70 a 75 rokov, „Pamätné listy“ , ktoré im na návrh výboru udelil predseda Matice slovenskej Ing.M.Tkáč.

     V ďaľšej časti slávnostného programu boli uvedené do života nové, v poradí 5. a 6. CD   

„Staršie ľudové piesne z Lehoty a blízkeho okolia“, naspievané speváckym súborom MO MS  Lehota, ktoré boli vydané s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obecného úradu Lehota.

     Po slávnostnej večeri nasledovala spoločenská časť programu, v ktorej hudobná skupina Emila Lahučkého prítomných roztancovala a rozospievala tak, že na konci podujatia sa prítomní, síce unavení, rozchádzali v dobrej nálade.